Flexijet

Tjenester

Flexijet

Nøyaktige målinger på stedet og design i FlexiCad programvare.

Har du behov for nøyaktige målinger for ulike formål? Er du ute etter effektive og enkle måter å løse dette på? Da er Flexijet 3D det riktige verktøyet for deg. Flexijet 3D er et mobilt, fleksibelt målesystem. Det består av en laser avstandsmåler som er montert på en roterende enhet samt spesialtilpasset programvare for 3D målinger. Flexijet 3D er en profesjonell og enkel måte å måle på.
Så enkelt er det.

Velg optimal plassering i rommet

 • Slå systemet på og kalibrere ift referanser i rommet: det er ikke nødvendig å justere stativet
 • Velg hva slags punkttyper i CAD det er aktuelt å bruke, f.eks linje, kurve eller spline
 • Still inn laseren på målepunktene enten manuelt eller med fjernkontrollen
 • Start målingen med touchsensoren på enheten eller med fjernkontrollen
 • Gjenta til alle målepunktene er målt – 3D tegningen genereres på skjermen

Nøyaktige målinger på stedet og design i FlexiCad programvare

Har du behov for nøyaktige målinger for ulike formål? Er du ute etter effektive og enkle måter å løse dette på? Da er Flexijet 3D det riktige verktøyet for deg. Flexijet 3D er et mobilt, fleksibelt målesystem. Det består av en laser avstandsmåler som er montert på en roterende enhet samt spesialtilpasset programvare for 3D målinger. Flexijet 3D er en profesjonell og enkel måte å måle på.

I de fleste tilfeller kan laseren flyttes manuelt til egnede siktepunkter. For eksempel, når man måler et mellomrom, er det ikke nødvendig å måle hjørnet i seg selv for og å kunne koble to vegger. Det er tilstrekkelig å måle 2 punkter nær hjørnet på hver av veggene – hjørnet der veggene møtes, vil bli automatisk generert av programvaren.

Flexijet 3D – programvare

FlexiCAD programvaren har et enkelt brukergrensesnitt med lav brukerterskel. Alle som har jobbet litt med AutoCADlignende systemer vil kjenne seg igjen. Erfarne AutoCAD brukere vil veldig raskt kunne lære seg hvordan systemet fungerer. FlexiCAD programvaren har en rekke tilpasninger og tillegg som er utviklet spesielt for å kunne utføre raske og nøyaktige målinger.

Tegningselementer slik som: punkter, linjer, polylinjer, kurver eller splines, samt en rekke tilpasninger og funksjoner for f.eks beregning av arealer, overflater, volumer, etc er integrert i programvaren.

Bilder, tekster, instruksjoner og dimensjoner (målinger) for dokumentasjonsformål kan legges inn i tegningene. Tegningene kan lagres som PDF-filer eller XML. Tegninger og målinger kan også eksporteres via formatene DWGeller DXF og kan dermed importeres til andre aktuelle CAD programmer som kundene måtte ha tilgang til. Dette gjør det lettere for kunden å kunne kvalitetssikre underlaget, samt skrive eller plotte tegningene. PDF-filer, XML-filer og/eller importfiler kan sendes til klienten via e-post.

 • Brukervennlig grensesnitt
 • AutoCAD-lignende grensesnitt
 • Profesjonelle CAD funksjoner
 • Linjer, kurver, sirkler, punkter, splines, rektangler, bilder, tekst, etc.
 • Polar
 • Polar tracking, snap and grid funksjoner
 • Dimensjonering med brukertilpassede dimensjoneringsstiler
 • Gulv og volum kontroll
 • Importer og eksporter i ulike formater – DWG, DXF, JPG, XML
 • Brukergrensesnitt tilpasset trappedesignprogrammer som f.eks Compass, Scala Treppen, TrepCAD
 • Import av AutoCAD blokker
 • Optimalisert brukergrensesnitt tilpasset CNC maskiner

MÅLEUTSTYRET

Flexijet består av en laser avstandsmåler montert på en motorisert roterbar enhet. En viktig funksjon i Flexijet er at du kan flytte laseren til målepunktet manuelt eller motorisert ved hjelp av fjernkontrollen. Den motoriserte bevegelsen er svært nøyaktig ved bruk av dynamiske motorer. Aktivering av målinger med Flexijet kan gjøres manuelt med en trykksensor på enheten, ved hjelp av fjernkontrollen, eller ved å trykke på den bærbare datamaskinen. Omstendelige og vanskelige justeringer av stativet, for eksempel ved hjelp av nivå- eller laser justeringer, kreves ikke lenger med Flexijet. En integrert hellningssensor sørger for at du kan starte umiddelbart med målinger.

Dersom du dulter borti enheten mens du arbeider, vil en integrert sensor merke dette. Flexijet kan fortsette målinger utfra punkter som er målt tidligere. På den måten kan du fortsette målejobben. Å ta målinger fra andre posisjoner er også lett å gjøre. Det er bare å sette opp måleutstyret et annet sted eller en annen etasje og fortsette målejobben.

Flexijet leveres med et utskiftbart batteri slik at du ikke trenger å avbryte arbeidet. Opplasting av data til og fra måleutstyret mens man måler, er mulig. Avhengig av hvordan målearbeidet foregår (manuelt eller motorisert), er gjennomsnittlig levetid for batteriet rundt 8 timer. Gjenværende batteritid vises i FlexiCAD.

Flexijet 3D-brukere – Flexijet 3D forenkler komplekse målinger. Brukere finnes i mange forskjellige bransjer (fra konsulenter til tungindustri) som jobber med prosjektering, planlegging og produksjon.

Be om et tilbud

Bruk vårt interaktive skjema for trappeforespørsler 

Be om et tilbud

Kontakt oss

Har du spørsmål eller er i tvil? Kontakt oss.

Din Trapp AS

Myrerskogveien 29B,
O495 Oslo
Org.nr.: 920802820 MVA

Telefon

92 46 73 88 eller
99 89 44 73

Kontakt skjema